PAZARLAMA VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ İÇİN AÇIK RIZA FORMU

STFA MAKİNA TİCARET A.Ş. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak www.universalhandlers.com adresinde bilginize sunulan Aydınlatma Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ nın sınırları çerçevesinde

Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve kanunen bilgi istemeye yetkili resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Kişisel veriler süresiz olarak saklanacak ve açık rızanın geri çekilmesi durumunda imha edilecektir.

Müşteri ve potansiyel müşteri adaylarına yönelik pazarlama ve bilgilendirme faaliyetleri amacı için aşağıdaki kişisel verileriniz tarafımızca işlenecek ve saklanacaktır.


İşlenecek Kişisel Veriler
  • Ad, Soyad
  • Telefon Numarası
  • E-posta Adresi
  • Adres Bilgisi
  • Firma Ünvan Bilgisi
  • Kişinin Firmadaki Ünvan veya Pozisyonu

Bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metin ile birlikte Kişisel Verilerin Korunması Politikasını ve Aydınlatma Beyanını baskı, tehdit, hata ve hile gibi durumlar söz konusu olmadan bilincim açık bir şekilde tarafıma sunulduğunu, okuduğumu ve anladığımı Kabul Ediyorum*


* İşbu beyanda, ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi rıza beyanını kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine izin verilen durumlar hariç olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı ve Şirketimizin ticari ve operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.